aboutus
Dây chuyền sản xuất

CERVVO GROUP INC. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 


Dụng cụ sản xuất

 

CERVVO GROUP INC. dây chuyền sản xuất nhà máy 1   CERVVO GROUP INC. dây chuyền sản xuất nhà máy 2   CERVVO GROUP INC. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

CERVVO GROUP INC. CERVVO GROUP INC. CERVVO GROUP INC. CERVVO GROUP INC. CERVVO GROUP INC.
HT-3309 FASFORD DB830-plus YAMADA GTM-S
OEM/ODM

Turing Có thể đáp ứng nhu cầu của bạn về dịch vụ oem trong sản xuất nhanh. Ngôn ngữ OEM / Phiên bản OEM

Turing dự kiến ​​dự án phần mềm doanh nghiệp trong Báo giá cạnh tranh. Phần mềm Hệ thống, Phần mềm Văn phòng, v.v ...

Nghiên cứu và phát triển

Turing tập trung vào PHẦN MỀM WHOLESALE VÀ PHẦN MỀM OEM SERVICE

Phần mềm: giành chiến thắng 7, win8.1, win10, máy chủ 2012, máy chủ 2008, văn phòng 2016 Pro, văn phòng 2016 nhà và doanh nghiệp,

Office 365, Office 2013 Pro, Office 2013 Trang chủ và doanh nghiệp, Office 2010 Pro, Office 2011 dành cho Mac.

Chi tiết liên lạc