aboutus
QC Hồ sơ
Dịch vụ tốt nhất và theo đuổi xuất sắc

1.Phần mềm trực tiếp cung cấp bởi Turing Group đã được bảo hành 100%.

2.Turing Group sẽ hỗ trợ khách hàng về hướng dẫn kỹ thuật kích hoạt.

3. Khách hàng có quyền hoàn lại tiền nếu sản phẩm không đáp ứng yêu cầu vì bất kỳ lý do nào với thời hạn một tuần.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc